Food & Agri, Nieuws

Regionale alliantie

Cross-overs tussen food, agri en zorg

Auke Vaessen

Het is onze droom om met de Regionale Alliantie de landbouwers in de regio en hun verwerkingsindustrie meer op maat te laten werken om de gewenste producten in eerste instantie voor de gezondheidszorg te produceren. Want stel je eens voor dat deze gezonde voeding uit de regio komt en in de regio wordt verwerkt. Dat is toch fantastisch?!

Is het mogelijk om regionaal geproduceerd voedsel rechtstreeks te leveren aan gezondheidsinstellingen in de regio Zwolle, met voordelen voor zorginstellingen, patiënten en boeren? Met deze vraag is in 2017 de basis gelegd voor de Regionale Alliantie. Op 17 mei was het ‘Boer zoekt Zorg Congres’ waar we met elkaar nadachten over een regionale samenwerking die de gezondheidszorg en voedselsector aan elkaar verbindt. Diverse partijen, waaronder De Regiocampus, Kennispoort, Terra MBO Meppel en de Rabobank doen mee om de opgedane ideeën in gang te zetten.

‘We ontdekken wat voeding en gezondheidszorg met elkaar hebben ‘te maken.’’

Verkorten en verwaarden van voedselketen in de regio

Er liggen kansen en uitdagingen in de regio Zwolle om cross-overs te maken tussen de food-, agri- en zorgsector. Meindert Jan Oostland van Terra MBO Meppel vertelt: ‘In de Regionale Alliantie pakken we drie uitdagingen aan. Het verwaarden van de voedselketen in de regio is daar één van. Samen de waarde van het voedsel in de regio houden. Van grond tot mond. Hierbij horen ook de cross-overs met de zorg en onderwijs waardoor weer nieuwe innovaties en verdienmodellen ontstaan.’

Gezonde voeding in de zorg

‘Gezonde voeding heeft een positief effect op gezondheid en welzijn’, vertelt Geert Kuipers van Kennispoort. ‘Daarom is de tweede uitdaging van de Regionale Alliantie het optimaliseren van gezondheid en welzijn met behulp van gezonde regionale voeding. Studenten van de universiteit van Wageningen doen hier meerjarig onderzoek naar in samenwerking met de regionale zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten. Het doel van het onderzoek is om de kwaliteit van leven voor mensen in de regio te verbeteren en tegelijkertijd de lokale voedingsmarkt te stimuleren. Ook worden zij ondersteund met een gepersonaliseerd voedingsadvies in combinatie met een begeleidings- en beweegprogramma.’

Gezondheidszorg als afzetmarkt voor regionale voedselketens

‘We maken de cirkel rond met als derde uitdaging de gezondheidszorg als eerste afzetmarkt te gebruiken voor de verwaarding van regionale voedselketens’, sluit Marieke Navarro van de Regiocampus af. ‘We zetten met meerdere samenwerkingen in op één cross-over. Niet naast elkaar, maar met elkaar.’

 

 

Food & Agri food&agri nieuws