Regionomische School

Regionomische School

Nicole Welleweerd

In de regio vinden veel leermomenten plaats. Soms besloten, soms open. Soms formeel, soms informeel. Maar die zijn niet altijd even zichtbaar, beschikbaar en duidelijk. Daarom werkt expeditieteam Onderwijs er hard aan die momenten inclusief te maken in plaats van exclusief. Dat doen ze door bestaand en uniek leeraanbod kenbaar te maken, door een overzicht te geven van alle leeraanbod in de regio in de vorm van een ‘gids’. Door het maken van ‘filters’ die het voor iedereen duidelijk maken wat voor wie van nut kan zijn en door de daad bij het woord te voegen door het te ‘prototypen’ op één plek: het daadwerkelijk doen. Want dat is waar regionomie over gaat: doen. En aldoende leren we en maken we een regionomische school, en dus ook de regio telkens wat beter door het vergroten van potentieel te ontluiken.