Columns, Regionomen

Bart Beltman vertelt...

...over Meppel aan Zee

Nicole Welleweerd

‘De regionomie is voor mij als organisator van Meppel aan Zee van grote betekenis geweest en is dat nog steeds. Het expeditieteam Recreatie waar ik onderdeel van uit maak, heeft mij de kans geboden gebruik te maken van diverse netwerken. Tijdens bijeenkomsten heb ik mijn ideeën kunnen toetsen  en vormgeven. Het enthousiasme van de mensen en de projecten in dit team werkten aanstekelijk en inspirerend. Ik kan met trots terugkijken op een geslaagde eerste editie van Meppel aan Zee. Het was een schitterende dag; de pendelboten voeren af en aan, er was veel bekijks, de deelnemende bedrijven waren erg tevreden en het sloot goed aan bij het Grachtenfestival. De voorbereidingen voor 2018 zijn inmiddels van start gegaan. Mijn doel is om dit jaar het onderwijs een nog grotere rol te laten spelen binnen dit evenement.’

bart beltman column Meppel aan Zee Recreatie