Recreatie

Expeditie Recreatie

Verhalen en slimme ideeën voor de recreatiesector in de regio.

Nicole Welleweerd

Het vergroten van de toegevoegde waarde in de recreatiesector. Zowel economisch als maatschappelijk. Dat willen de expeditieteams van Recreatie bereiken. De toeristen in de regio die kwalitatieve boost geven waar ze naar verlangen; waarvoor ze naar de regio komen en terugkomen. Met vele positieve uitwerkingen, waaronder werkgelegenheid. Daar vaart de hele regio wel bij.

Meer weten over expeditieteam Recreatie?
Neem contact op met expeditieleider Raymond van Oers.

Je kunt hem bereiken via:
Tel: 06 10455369
E-mail: Raymond.van.Oers@rabobank.nl

Raymond van Oers

Expeditie Recreatie