Columns
Houd jezelf flexibel
Misja Boonzaaijer

“Jan Rotmans zou zeggen ‘Kanteling van een tijdperk’ en Jan Jonker noemt het de ‘WEconomy’. Denk erover en schrijf erover. Ik ben een econoom die bij de onderzoekskant betrokken is en vanuit daar probeert dingen verder te brengen.”

Hij sprak hierover meerdere malen met Suzan Massier. “Wat de regionomie in Meppel en omgeving is, is hoe je als bank de samenleving verder wilt helpen. Door elkaar te helpen met je netwerk. Zonder dat je weet waar je uitkomt.”

Waarom dat belangrijk is? “Niet weten waar je uitkomt is de grootste winst. Je moet wel een richting bepalen. Weten wat de uitdagingen zijn waar we aan kunnen bijdragen. En dan is het niet erg, of juist heel onverstandig om een plan te maken. Houd jezelf flexibel,” is het advies.

En dat kan, op zijn zachts gezegd, best heel spannend zijn. “Onzekerheid vinden mensen vaak niet prettig. En fundamentele onzekerheid is niet oké. Maar je kan er ook anders naar kijken. Accepteren dat zekerheden die je eerder had er niet meer zijn. Dat helpt je om beter om te gaan met onzekerheid.”

“Het kan zijn dat je op een gegeven moment urgentie voelt dat iets op een gegeven moment niet meer gaat werken. Maar als je geen perspectief ziet, waarom zou je dan veranderen? Zolang een groot deel van de mensheid het heel goed heeft, en geen acuut probleem voelt en ervaart, waarom zou je dan veranderen? Dat is wel een lastige. Urgentie om te veranderen gaat er alleen komen als het al te laat is.”

X