Onderwijs, Thema's
Meten, ontdekken, onderzoeken, verwerken en interpreteren
Misja Boonzaaijer

Het regionomische mes snijdt aan twee kanten dus. Leerlingen leren en boeren worden zichtbaarder. “Op een boerderij zijn maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld voeding, gezondheid, voortplanting, leven en dood aan  de orde van de dag. Door in theorie en in praktijk een koe te volgen, leren de kinderen praktische vaardigheden te ontwikkelen zoals meten, ontdekken, onderzoeken, verwerken en interpreteren van gegevens.”

We doen het echt gezamenlijk.

Als accountmanager Food & Agri bij de Rabobank raakte Martijn betrokken bij regionomie. We zijn met een groep van 5, 6,7… En de taken worden verdeeld. “We doen het echt gezamenlijk.” Samen zorgen we ervoor dat iedereen goed op de hoogte is van de vorderingen van het project, wat er moet gebeuren in de komende periode en hoe het loopt met de financiën.” Sander Gordijn ontwikkelde een lesplan dat kan worden geïntegreerd in de reguliere lesstof. “Dus docenten hoeven dit onderdeel er niet extra bij te doen.”

X