Columns

Als je met elkaar op expeditie gaat, doe je dat met vertrouwen, als team.

Peter van Luttervelt

Misja Boonzaaijer

Ik en jij = wij-economie

In die arena van deze transitie zijn 5 stromen voor een optimale samenleving: overheden, onderwijs, ondernemers, kasstromen en ondernemende burgers. Iedereen heeft een eigen hoekje. Iedereen probeert op eigen terrein te maximaliseren, om in het midden juist te optimaliseren, in de samenleving. Dát is de transitie arena. Het kantelpunt om de onderstroom naar boven te halen gebeurd met vragen als, ‘Wat is hier gaande?’ en ‘Wat dient zich aan?’. Dat is het nieuwe denken, de nieuwe economie. En dat doe je niet alleen, maar samen. Ik en jij = de wij-economie.” De vraag ‘wat is er gaande?’ werd de basis. “Zo is de expeditie begonnen. Vanuit het economisch onderzoek van de Rabobank kwam als resultaat ‘we moeten iets doen in de maatschappij en in de samenleving om de economie te verbeteren’. We zochten naar thema’s binnen concurrentiekracht en sociaal kapitaal. Het werden er vier: Zorg, Onderwijs, Innovatie en Toerisme. We zijn expeditieteams gaan vormen met Rabobank medewerkers en een mix van mensen uit de regio; inwoners, ondernemers, enz.. De expeditie is een reis, van je eigen individuele dienstmaximalisatie, naar regionale optimalisatie. Van ego naar eco. Dat is de wij-economie, de regionomie, dat zijn wij.”

Kansen van een jaar

De ontdekkingstocht van een expeditie is onbekend, je weet van tevoren niet waar je uitkomt. “Dat is nieuw, vooral voor de medewerkers van de Rabobank. Met elkaar hebben we gekeken naar kansen in de samenleving. Wat kunnen we binnen nu en 1 jaar bewerkstelligen,” gaat Peter verder.

Alles met lol

“Als je met elkaar op expeditie gaat, doe je dat als team. Om onverwachte momenten te trotseren, moet je elkaar durven te vertrouwen. En je veilig genoeg voelen om dingen tegen elkaar te zeggen,” vindt Peter. “De eerste stappen die we dan ook hebben gezet waren teambuildings-sessies, elkaar vertrouwen. De expedities gaan heel langzaam het pad af, door het dal, daarna gaan we screenen en uiteindelijk prototypen. En dit alles met lol. Als er niet gelachen wordt, wordt er ook niet geleerd.”

Veilig op weg

“De expeditieleden zijn nu op weg, met voldoende veiligheid, maar ze willen ook wat bewerkstelligen. Elk team heeft een aantal projecten, een aantal is al gerealiseerd. Vier het met elkaar! Deel successen met elkaar om ze zichtbaar te maken. Dat doen we ook, in De Regio Draait Door.” Samen met Geerd Schlangen begeleidt hij twee expeditieteams. “De berg die we beklimmen ís de regionomie. En tijdens die expedities maken we vooral van elkaars diensten gebruik, tips voor routes, obstakels waar we omheen moeten en elkaar op wijzen. De regionomie komt op gang als mensen elkaar gaan versterken.”

column luttervelt peter