Nieuws, Zorg

Samen naar de streep op de horizon

Jans Tabak en Marieke Navarro

Nicole Welleweerd

Sinds februari 2017 participeren de regionomie en Rabobank in de Regiocampus. De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen  uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. De sector Zorg en Welzijn uit de Regiocampus en expeditieteam Zorg streven hetzelfde doel na en soms werden onderwerpen vanuit beide samenwerkingsverbanden tegelijk opgepakt. Daarom stopt het expeditieteam Zorg, maar worden ideeën in deze sector (en andere sectoren) opgepakt in de Regiocampus.

Jans Tabak en Marieke Navarro vertellen enthousiast over de nieuwe samenwerking. Jans kijkt terug op leerzame jaren als expeditieleider. ‘Ik had de hele opstartfase van de regionomie voor geen goud willen missen. Ik zag hoe verbindingen tot stand kwamen, hoe gemotiveerd mensen waren om te onderzoeken en te experimenteren en hoe we elke keer een stapje verder kwamen door kennis met elkaar te delen.’ Ook Marieke is vanaf het begin al betrokken bij de regionomie en het expeditieteam Zorg. ‘Juist in de opstartfase weet je niet waar je aan begint en dat maakt het ook leuk. Je begint niet met een plan van aanpak. We werkten niet naar een stip maar naar een streep op de horizon, waarbij je ervoor moet blijven waken dat er wel dingen gerealiseerd worden. En dat gebeurde!’

‘We bereiken meer dan we zelf in de gaten hebben.’

Energie halen uit succesvolle projecten

Jans vertelt verder: ‘Kijk bijvoorbeeld naar de RegioMunt (MUG), Geenzaamheid, het Digitaal Dorpsplein en VR-iendje. We hebben veel tijd gestoken in deze projecten. De één verliep beter dan de ander.’ Marieke: ‘En ook als het niet lukte, is dat helemaal niet erg. Maar dan moet je het wel durven zeggen, het loslaten en doorgaan.’ Jans: ‘Inderdaad, energie halen uit de dingen die wel lukken is belangrijk. Ik lees bijvoorbeeld regelmatig de Meppeler Courant. Daarin staan successen van projecten in Meppel die op gang komen waarbij de oorsprong het kleine zaadje is wat wij hier geplant hebben. Dan hebben we toch meer bereikt dan we soms zelf in de gaten hebben.’

En nu verder

Marieke: ‘We gaan samen verder met twee mooie projecten. Rabobank gaat binnen de Regiocampus aan de slag met de Weldadige Woonacademie in Frederiksoord. We creëren een episch centrum voor innovaties in het sociale domein. Ook gaan we verder met VR-iendje; een idee uit het expeditieteam Zorg, wat binnen de Regiocampus opgepakt is door de Zorggroep Noorderboog, Hogeschool Viaa en ondernemer YellowBird. Daarnaast gaan we met een aantal partners een voedings- en bewegingsonderzoek doen onder ouderen in de regio.

Enthousiast?

Mensen die zich normaal gesproken bij het expeditieteam Zorg van de regionomie aansluiten, kunnen nu aan de bel trekken bij het ondernemerspunt; de ingang van de Regiocampus. Het Ondernemerspunt is het startpunt voor alle nieuwe ideeën. Doe je mee? Mail naar ondernemerspunt@regiocampus.nl

 

regiocampus Zorg