Thema's, Zorg

Eenzaamheid hoort bij het leven

Nicole Welleweerd

Willie’s droom voor de regio is een Geenzame regio in 2020. ‘En dat wil ik realiseren door samen met Team Geenzaam de eenzaamheid in de regio bespreekbaar te maken. Eenzaamheid hoort bij het leven. Als je erover praat, heb je al heel veel opgelost.’

Willie Oldengarm was net gestart met haar eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanpak van eenzaamheid. ‘Toen zag ik in krant staan: regionomie, expeditie Zorg en eenzaamheid. En dat is precies één van de redenen dat ik met mijn bedrijf begonnen ben.’ Willie telde één en één bij elkaar en stapte in.

Een duurzame aanpak voor eenzaamheid

‘Ouderen en eenzaamheid wordt als synoniem gebruikt en dat is niet waar. Jongeren zijn ook eenzaam. Eenzaamheid is complexer dan er gedacht wordt en daarom vind ik het ook zo leuk om hiermee te werken. Mijn idee van een duurzame aanpak is niet alleen dat organisaties en inwoners weten wat eenzaamheid is, maar ook wat ze er concreet aan kunnen doen in de praktijk. Eenzame mensen moeten weten bij wie ze terecht kunnen en worden geholpen. En Team Geenzaam zorgt ervoor dat de goede informatie er is en dat er wat mee wordt gedaan.’

‘Ouderen en eenzaamheid wordt als synoniem gebruikt en dat is niet waar.’

‘Het leuke aan de regionomie vind ik het vernieuwen dat onderaan begint. Bij medewerkers en inwoners, vanuit intrinsieke motivatie. Het goede willen doen met de kennis die er nu is. En die kennis willen delen met andere organisaties zodat we daarna kunnen signaleren en samen verder kunnen gaan. Een mooie uitdaging!’

Willie Oldengarm X